1ο Συνέδριο Οργανικής Ψυχιατρικής

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 12/10/2017
Χρόνος 12 – 14 Οκτωβρίου 2017
Τόπος Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα
Διοργανωτής Ελληνική Νευροψυχιατρική Εταιρεία
Πληροφορίες PRAXICON Οργάνωση Συνεδρίων-Σεμιναρίων, Τ: 2310 460 682, email:info@praxicon.gr, website συνεδρίου: www.praxicon.gr/neuropsych17.html


Χρόνος: 12 – 14 Οκτωβρίου 2017
Τόπος: Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα
Διοργανωτής: Ελληνική Νευροψυχιατρική Εταιρεία
Πληροφορίες: PRAXICON Οργάνωση Συνεδρίων-Σεμιναρίων, Τ: 2310 460 682, email:info@praxicon.gr, website συνεδρίου: www.praxicon.gr/neuropsych17.html