2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΕΠΥ

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 6 – 8 Οκτωβρίου 2017 
Τόπος: Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos, Αθήνα
Διοργανωτής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΠΥ
Πληροφορίες: congress.adhd.gr