Κλινικά φροντιστήρια Ουρολογικού Καρκίνου 2017: Από την κλινική έρευνα στην καθημερινή πράξη, Κλινικό Φροντιστήριο “Καρκίνος Ουροθηλίου”

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 05/12/2017
Χρόνος 5.12.2017
Τόπος ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL, ΑΘΗΝΑ
Διοργανωτής ΕΕΟΟΓΕΚ
Πληροφορίες www.eeoogek-congresses.gr


Χρόνος: 5 Δεκεμβρίου 2017
Τόπος: Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, Αθήνα
Διοργανωτής: ΕΕΟΟΓΕΚ
Πληροφορίες: www.eeoogek-congresses.gr