Κλινικά φροντιστήρια Ουρολογικού Καρκίνου 2017: Από την κλινική έρευνα στην καθημερινή πράξη, Κλινικό Φροντιστήριο “Καρκίνος Ουροθηλίου”
Ημερομηνία έναρξης 05/12/2017
Χρόνος 5.12.2017
Τόπος ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL, ΑΘΗΝΑ
Διοργανωτής ΕΕΟΟΓΕΚ
Πληροφορίες www.eeoogek-congresses.gr


Χρόνος: 5 Δεκεμβρίου 2017
Τόπος: Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, Αθήνα
Διοργανωτής: ΕΕΟΟΓΕΚ
Πληροφορίες: www.eeoogek-congresses.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...