20η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων ΒΔ Ελλάδος

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 19/01/2018
Χρόνος 19-20/1/2018
Τόπος Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα
Διοργανωτής Ρευματολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πληροφορίες Website Ρευματολογικής Κλινικής: http://www.rheumatology.gr/

Χρόνος: 19-20/1/2018

Τόπος: Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα

Διοργανωτής: Ρευματολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πληροφορίες: Website Ρευματολογικής Κλινικής: http://www.rheumatology.gr/