20ο Συνέδριο της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας & 10ο Σεμινάριο Νοσηλευτικής

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 20-22/4/2018
Τόπος: Ιόνιος Ακαδημία, Κέρκυρα
Διοργανωτής: Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας (ΙΧΕΚ)
Πληροφορίες: Website ΙΧΕΚ: http://www.ixek.gr/