Χρόνος: 4 Νοεμβρίου 2017
Τόπος: Αμφιθέατρο Ερρ. Ντυνάν, Αθήνα 
Διοργανωτής: Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία (ΕΟΕ)
Πληροφορίες: Γραμματεία ΕΟΕ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ