“Από την ανοσολογική προσέγγιση στην ορθή κλινικοεργαστηριακή πρακτική”

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 07/12/2017
Χρόνος 7-9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Τόπος Αμφιθέατρο Νοσοκομείου “Ο Ευαγγελισμός”
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας
Πληροφορίες ΤΗΛ. 211 4095472 e-mail: info@helsim.gr website: helsim.gr


Χρόνος: 7 – 9 Δεκεμβρίου 2017
Τόπος: Αμφιθέατρο Νοσοκομείου “Ο Ευαγγελισμός”
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας
Πληροφορίες: ΤΗΛ. 211 4095472 e-mail: info@helsim.gr website: helsim.gr