Πιστοποιούμενη εκπαίδευση στα εργαλεία προσέγγισης της συμπεριφοράς των νεογνών της μεθόδου κατά Β. BRAZELTON

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 28/01/2018
Χρόνος 28-29/1/2018
Τόπος Αίθουσα Διαλέξεων “Επαμεινώνδας Μεγαπάνος” Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών & Κέντρο Brazelton UK
Πληροφορίες http://www.waimhgreece.org.gr/news/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba/


Χρόνος: 28 – 29 Ιανουαρίου 2018
Τόπος: Αίθουσα Διαλέξεων “Επαμεινώνδας Μεγαπάνος” Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών & Κέντρο Brazelton UK
Πληροφορίες: http://www.waimhgreece.org.gr/news/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba/