5ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας ʼνοιας “Master Classes In Dementia 2017”
Ημερομηνία έναρξης 03/11/2017
Χρόνος 3-5 Νοεμβρίου 2017
Τόπος Ζάππειον Μέγαρο
Διοργανωτής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΙΑΣ
Πληροφορίες ZITA Congress, Αιμιλία Δρίτσα, ΤΗΛ: 2111001781 Email: a.dr@zitatravelcongress.gr http://www.anoiahellas.gr/5thcongress/


Χρόνος: 3 – 5 Νοεμβρίου 2017
Τόπος: Ζάππειον Μέγαρο
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Άνοιας 
Πληροφορίες: ZITA Congress, Αιμιλία Δρίτσα, ΤΗΛ: 2111001781 Email: a.dr@zitatravelcongress.gr http://www.anoiahellas.gr/5thcongress/

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...