17ο Ετήσιο Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας Ηπατολογίας και Διατροφής

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 2 Δεκεμβρίου 2017
Τόπος: Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής
Πληροφορίες: www.helspghan.org, rogalidoum@yahoo.com