Επιστολή Π.Ι.Σ. προς ΕΟΠΥΥ σχετικά με το συμψηφισμό οφειλών των παρόχων εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών ιατρών

Επικαιρότητα