14ο Σεμινάριο Πρακτικά Θέματα Παιδοκαρδιολογίας
Ημερομηνία έναρξης 18/11/2017
Χρόνος 1 μέρα
Τόπος «Χωρέμειο» Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Καρδιολογίας
Πληροφορίες MDcongress τηλ. 2106074200 & www.mdcongress.gr


Χρόνος: 18 Νοεμβρίου 2017
Τόπος: «Χωρέμειο» Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Καρδιολογίας
Πληροφορίες: MDcongress τηλ. 2106074200 & www.mdcongress.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...