14ο Σεμινάριο Πρακτικά Θέματα Παιδοκαρδιολογίας

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 18/11/2017
Χρόνος 1 μέρα
Τόπος «Χωρέμειο» Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Καρδιολογίας
Πληροφορίες MDcongress τηλ. 2106074200 & www.mdcongress.gr


Χρόνος: 18 Νοεμβρίου 2017
Τόπος: «Χωρέμειο» Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Καρδιολογίας
Πληροφορίες: MDcongress τηλ. 2106074200 & www.mdcongress.gr