Σεμινάριο Γυναικολογικής Λαπαροσκόπησης

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 25/01/2018
Χρόνος 25-27/1/2018
Τόπος 25 & 26 Ιανουαρίου 2018: Live Χειρουργεία, Μαιευτήριο ΙΑΣΩ & 27 Ιανουαρίου 2018: Hands-on Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ (περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων)
Διοργανωτής ΙΑΣΩ, Γενική Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική
Πληροφορίες MDcongress τηλ. 2106074200 & www.mdcongress.gr


Χρόνος: 25 – 27 Ιανουαρίου 2018
Τόπος: 25 & 26 Ιανουαρίου 2018: Live Χειρουργεία, Μαιευτήριο ΙΑΣΩ & 27 Ιανουαρίου 2018: Hands-on Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ (περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων)
Διοργανωτής: ΙΑΣΩ, Γενική Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική
Πληροφορίες: MDcongress τηλ. 2106074200 & www.mdcongress.gr