Σεμινάριο Κλινικής Ανατομίας ‘Ώμου & 1ο Σεμινάριο Κλινικής Ανατομίας Ποδοκνημικής & Ποδιού

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 26 – 28 Ιανουαρίου 2017
Τόπος: Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα
Διοργανωτής: Εργαστήριο Ανατομίας Ιατρική Σχολή Λάρισας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πληροφορίες: anatomy.lab.uth@gmail.com