19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 17 – 19 Νοεμβρίου 2017
Τόπος: Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α)
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων
Πληροφορίες: Diaskepsis, τηλ: 2310276012, www.diaskepsis.gr