18ο Συνέδριο New Trends in Cardiology 2018

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 12/01/2018
Χρόνος 12 – 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Τόπος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ THE MET
Διοργανωτής ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Α’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ”ΑΧΕΠΑ”
Πληροφορίες The MASTERMIND Group, τ. 210 6827405, 210 6839690-1, φ. 2106827409, e-mail: cgastounioti@tmg.gr


Χρόνος: 12 – 13 Ιανουαρίου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο The Met, Θεσσαλονίκη 
Διοργανωτής: Κολλέγιο Καρδιολογίας Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με την Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική “ΑΧΕΠΑ”
Πληροφορίες: The MASTERMIND Group, τ. 210 6827405, 210 6839690-1, φ. 2106827409, e-mail: cgastounioti@tmg.gr