Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας (22η Σειρά)

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Ημερομηνία έναρξης 07/12/2017
Χρόνος 10/12/2017
Τόπος Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία – ΕΠΕΡΕ
Πληροφορίες Global Events ΕΠΕ


Χρόνος: 8 – 10 Δεκεμβρίου 2017
Τόπος: Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία – ΕΠΕΡΕ
Πληροφορίες: Global Events ΕΠΕ