Ημερίδα

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 09 Δεκεμβρίου 2017
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο
Διοργανωτής: Ομάδα Μητρικού Θηλασμού & Νοσηλευτική Διεύθυνση ΜΗΤΕΡΑ
Πληροφορίες: Γραμματεία Ημερίδας: Synthesis PCO: 210 9609400