Σεμινάριο Παιδιατρικές Λοιμώξεις 2018
Ημερομηνία έναρξης 09/02/2018
Χρόνος 10/02/2018
Τόπος Αμφιθέατρο Ολυμπιακού Μουσείου, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιμώξεων, Γ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ ΓΝΘ Ιπποκράτειο
Πληροφορίες Global Events ΕΠΕ


Χρόνος: 10 Φεβρουαρίου 2018
Τόπος: Αμφιθέατρο Ολυμπιακού Μουσείου, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιμώξεων, Γ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ ΓΝΘ Ιπποκράτειο
Πληροφορίες: Global Events ΕΠΕ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...