Ημερίδα: Μητρικός Θηλασμός από το χθες στο σήμερα

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 09/12/2017
Χρόνος 09/12/2017
Τόπος ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Διοργανωτής ΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΕΡΑ
Πληροφορίες ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: SYNTHESIS-GROUP, τ: 2109609400, @: congress@synthesispco.com


Χρόνος: 09 Δεκεμβρίου 2017
Τόπος: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Διοργανωτής: ΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΕΡΑ
Πληροφορίες: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: SYNTHESIS-GROUP, τ: 2109609400, @: congress@synthesispco.com