Ετήσιος κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων (WEBINARS 2018) για το Σακχαρώση Διαβήτη

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 10/01/2018
Χρόνος 10 Ιανουαρίου 2018 – 12 Δεκεμβρίου 2018
Τόπος ΓΓραφεία Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (Ηριδανού 12, 11528 Αθήνα)
Διοργανωτής Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
Πληροφορίες Τηλ: 210 7210935, E-mail: info@ede.gr

Χρόνος: 10 Ιανουαρίου 2018 – 12 Δεκεμβρίου 2018

Τόπος: ΓΓραφεία Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (Ηριδανού 12, 11528 Αθήνα)

Διοργανωτής: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία

Πληροφορίες: Τηλ: 210 7210935, E-mail: info@ede.gr