Αναφορά Εκπροσώπων ΠΙΣ από τις συνεδριάσεις της Comité Permanent des Médecins Européens (C.P.M.E.), Βρυξέλλες, 24-25/11/2017

Αναφορές


Αναφορά Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τις συνεδριάσεις της Comité Permanent des Médecins Européens (C.P.M.E.), Βρυξέλλες, 24-25/11/2017