Πρόσληψη εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Υπουργείου Υγείας Κύπρου

Πληροφορίες:
Δέσπω Χρυσοστόμου

Λειτουργός Υπηρεσιών Υγείας

Υπουργείο Υγείας

Τηλ: +357 22605371, φαξ: +357 22605529 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ