7ο Σεμινάριο Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας


Χρόνος: 20 Ιανουαρίου 2018, 8πμ έως 21 Ιανουαρίου 2018 2μμ
Τόπος: Μικρό Αμφιθέατρο Αρεταίειου Νοσοκομείου
Διοργανωτής: ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. – Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας
Πληροφορίες: www.grpalliative.gr, info@grpalliative.gr, Tηλ. 210 6457878,

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...