7ο Σεμινάριο Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 20 Ιανουαρίου 2018, 8πμ έως 21 Ιανουαρίου 2018 2μμ
Τόπος: Μικρό Αμφιθέατρο Αρεταίειου Νοσοκομείου
Διοργανωτής: ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. – Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας
Πληροφορίες: www.grpalliative.gr, info@grpalliative.gr, Tηλ. 210 6457878,