4η Ημερίδα Παιδιατρικής Ογκολογίας
Ημερομηνία έναρξης 03/02/2018
Χρόνος 03/02/2018
Τόπος Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος” ΜΗΤΕΡΑ
Διοργανωτής Ογκολογική Κλινική Παιδιών & Εφήβων του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
Πληροφορίες Γραμματεία Ημερίδας: Synthesis – group, τ: 2109609400, @: congress@synthesispco.com


Χρόνος: 3 Φεβρουαρίου 2018 
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος” ΜΗΤΕΡΑ
Διοργανωτής: Ογκολογική Κλινική Παιδιών & Εφήβων του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
Πληροφορίες: Γραμματεία Ημερίδας: Synthesis – group, τ: 2109609400, @: congress@synthesispco.com

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...