4η Ημερίδα Παιδιατρικής Ογκολογίας

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 03/02/2018
Χρόνος 03/02/2018
Τόπος Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος” ΜΗΤΕΡΑ
Διοργανωτής Ογκολογική Κλινική Παιδιών & Εφήβων του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
Πληροφορίες Γραμματεία Ημερίδας: Synthesis – group, τ: 2109609400, @: congress@synthesispco.com


Χρόνος: 3 Φεβρουαρίου 2018 
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος” ΜΗΤΕΡΑ
Διοργανωτής: Ογκολογική Κλινική Παιδιών & Εφήβων του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
Πληροφορίες: Γραμματεία Ημερίδας: Synthesis – group, τ: 2109609400, @: congress@synthesispco.com