32° Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών & Διαθλαστικής Χειρουργικής

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 01/03/2018
Χρόνος 1 έως 4 Μαρτίου 2018
Τόπος Ξενοδοχείο Hilton – Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών & Διαθλαστικής Χειρουργικής
Πληροφορίες http://www.hsioirs.org/index.php/el/annualmeeting


Χρόνος: 1 – 4 Μαρτίου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο Hilton – Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών & Διαθλαστικής Χειρουργικής
Πληροφορίες: http://www.hsioirs.org/index.php/el/annualmeeting