Αιματολογικό Διήμερο Κεντρικής Ελλάδος με θέμα “Αναδυόμενες θεραπευτικές επιλογές στην Αιματολογία”

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 9 – 10 Φεβρουαρίου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο Larissa Imperial
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας – Αιματολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Λάρισας – Γραφείο Εκπαίδευσης Ν.Υ. του Π.Γ.Ν. Λάρισας
Πληροφορίες: ETS Events & Travel Solutions: Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Νέα Σμύρνη – www.events.gr – Τηλ. 210 9880032