8ο Πανελλήνιο συνέδριο Ινστιτούτου Μελέτης, Έρευνας & Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη & τα Μεταβολικά Νοσήματα

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 23 – 25 Μαρτίου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο GRAND SERAI, Ιωάννινα 
Διοργανωτής: Ινστιτούτο Μελέτης, Έρευνας & Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη & τα Μεταβολικά Νοσήματα
Πληροφορίες: www.tmg.gr