27ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο 251 Γ.Ν.Α.

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 22 – 23 Φεβρουαρίου 2018
Τόπος: Αμφιθέατρο 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Διοργανωτής: Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Στρατιωτικής Εντατικής Ιατρικής ”Ο Χείρων”
Πληροφορίες: ICB Innovative Conventions Bureau – www.icb.gr – τηλ. 210 4122250 – email: info@icb.gr