12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 18 -20 Μαΐου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιωάννινα
Διοργανωτής: Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος κατά της Επιληψίας (Π.Ε.Σ.Ε.)
Πληροφορίες: www.epilepsycongress.gr