Εαριναί Παιδιατρικαί Ημέραι

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 29/03/2018
Χρόνος 29/03-01/04
Τόπος Cine Titania, Σπέτσες
Διοργανωτής Μεσογειακή Ακαδημία για την Ιατρική και την Τέχνη
Πληροφορίες Global Events ΕΠΕ


Χρόνος: 29 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2018
Τόπος: Cine Titania, Σπέτσες
Διοργανωτής: Μεσογειακή Ακαδημία για την Ιατρική και την Τέχνη
Πληροφορίες: Global Events ΕΠΕ