14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 29/03/2018
Χρόνος 29-31/03/2018
Τόπος Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία
Πληροφορίες Global Events ΕΠΕ


Χρόνος: 29 – 31 Μαρτίου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία
Πληροφορίες: Global Events ΕΠΕ