33ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο με πανελλήνια συμμετοχή

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 22/03/2018
Χρόνος 22 – 24 Μαρτίου 2018
Τόπος Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες www.iethcongress.gr, Γραμ. Συνεδρίου: ARTION Conferences & Events, Τ.: 2310 272275 E-mail: iethcongress@artion.com.gr


Χρόνος: 22 – 24 Μαρτίου 2018
Τόπος: Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες: www.iethcongress.gr, Γραμ. Συνεδρίου: ARTION Conferences & Events, Τ.: 2310 272275 E-mail: iethcongress@artion.com.gr