12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 29/03/2018
Χρόνος 29 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2018
Τόπος Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας
Πληροφορίες FREE SPIRIT τηλ 2106048260 www.allergy-congress.gr


Χρόνος: 29 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2018
Τόπος: Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας
Πληροφορίες: FREE SPIRIT τηλ 2106048260 www.allergy-congress.gr