19ο Μετεκπαιδευτικό συνέδριο “Το αλλεργικό παιδί στην κλινική πράξη”

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 2 – 4 Φεβρουαρίου 2018
Τόπος: Πολεμικό Μουσείο 
Διοργανωτής: Κολλέγιο Αλλεργιολογίας Παίδων 
Πληροφορίες: www.allergiko-paidi.gr