Κοινή επιστολή ευρωπαϊκών Οργανώσεων προς τον Τούρκο Πρόεδρο_Στήριξη μελών της ηγεσίας του εθνικού Συλλόγου της ΤουρκίαςΚοινή επιστολή διαμαρτυρίας προς τις αρχές της Τουρκίας από διεθνείς οργανώσεις: Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος (WMA), Ιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (PHR), Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ιατρικών Συλλόγων (EFMA), Διεθνές Συμβούλιο για την Αποκατάσταση των Θυμάτων Βασανιστηρίων (IRCT), Μόνιμη Επιτροπή των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME)ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...