Περιγεννητικές Λοιμώξεις. Από το Α έως το Ω

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 17/03/2018
Χρόνος 17/03/2018
Τόπος Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Διάγνωσης και Θεραπείας του Εμβρύου σε συνεργασία με την Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Πληροφορίες www.loimoxeis.mdcongress.gr


Χρόνος: 17 Μαρτίου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Διάγνωσης και Θεραπείας του Εμβρύου σε συνεργασία με την Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Πληροφορίες: www.loimoxeis.mdcongress.gr