Ημερίδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων «Ατυχήματα στα Παιδιά»
Ημερομηνία έναρξης 03/03/2018
Χρόνος 3 Μαρτίου 2018
Τόπος Συνεδριακό κέντρο «Ν. Λούρος», ΜΗΤΕΡΑ, Αθήνα
Διοργανωτής Πολυδύναμη ΜΕΘ Παίδων του ΜΗΤΕΡΑ
Πληροφορίες Synthesis Group 31 Ag. Varvaras Str. 164 52 Argyroupoli Athens, Greece T+ 30 210 9609400, F+ 30 210 4190905 Email: secretariat@synthesispco.com Web site: www.synthesispco.com

Χρόνος: 3 Μαρτίου 2018

Τόπος: Συνεδριακό κέντρο «Ν. Λούρος», ΜΗΤΕΡΑ, Αθήνα

Διοργανωτής: Πολυδύναμη ΜΕΘ Παίδων του ΜΗΤΕΡΑ

Πληροφορίες: Synthesis Group 31 Ag. Varvaras Str. 164 52 Argyroupoli Athens, Greece T+ 30 210 9609400, F+ 30 210 4190905 Email: secretariat@synthesispco.com Web site: www.synthesispco.com

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...