16ο Καρδιολογικό συνέδριο με διεθνή συμμετοχή ”Γέφυρα Καρδιολογίας 2018”

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 4 – 6 Μαΐου 2018
Τόπος: Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Ρίο – Πάτρα
Διοργανωτής: Ινστιτούτο Καρδιολογίας
Πληροφορίες: The Mastermind Group, υπεύθυνη επικοινωνίας: Χαρά Γαστουνιώτη, τηλ. 210 6827405, 210 6839690-1 │ Φ. 210 6827409