3ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής με θέμα «Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα»

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 05/07/2018
Χρόνος 5 – 11 Ιουλίου 2018
Τόπος Ξενοδοχείου Holiday INN, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε συνεργασία με την ELSA Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες e-mail: medlawlab.auth@gmail.com Website: http://medlawlab.web.auth.gr/

Χρόνος: 5 – 11 Ιουλίου 2018

Τόπος: Ξενοδοχείου Holiday INN, Θεσσαλονίκη

Διοργανωτής: Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε συνεργασία με την ELSA Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες: e-mail: medlawlab.auth@gmail.com Website: http://medlawlab.web.auth.gr/