14ο θερινό σχολείο ΕΕΜΜΟ

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 06/06/2018
Χρόνος 6 – 10 Ιουνίου 2018
Τόπος Πόρος – Ξενοδοχέιο Sirene Blue
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Μεταβολής των Οστών
Πληροφορίες www.eemmosummerschool2018.gr


Χρόνος: 6 – 10 Ιουνίου 2018
Τόπος: Πόρος – Ξενοδοχέιο Sirene Blue
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Μεταβολής των Οστών
Πληροφορίες: www.eemmosummerschool2018.gr