Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή & Εμβρυομητρική Ιατρική – 1st Ian Donald ultrasound course of Thessaloniki’ s branch

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 27/04/2018
Χρόνος 27-29/04/2018
Τόπος The Met Hotel, Θεσσαλονόκη
Διοργανωτής Ένωση Περιγεννητικής Ιατρικής Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Πληροφορίες Global Events ΕΠΕ, www.globalevents.gr, info@globalevents.gr


Χρόνος: 27 – 29 Απριλίου 2018
Τόπος: The Met Hotel, Θεσσαλονόκη
Διοργανωτής: Ένωση Περιγεννητικής Ιατρικής Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Πληροφορίες: Global Events ΕΠΕ, www.globalevents.gr, info@globalevents.gr