45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 09/05/2018
Χρόνος 09-12/05/2018
Τόπος Makedonia Palace Hotel, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Πληροφορίες Global Events ΕΠΕ, www.globalevents.gr, info@globalevents.gr


Χρόνος: 9 – 12 Μαΐου 2018
Τόπος: Makedonia Palace Hotel, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Πληροφορίες: Global Events ΕΠΕ, www.globalevents.gr, info@globalevents.gr