4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας: Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 04/05/2018
Χρόνος 2018
Τόπος Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας
Πληροφορίες GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr


Χρόνος: 4 – 6 Μαΐου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας
Πληροφορίες: GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr