Επιστολή DHPC σχετικά με το ραδιοφάρμακο XOFIGO

ΕπικαιρότηταΓια τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία ιατρικών πληροφοριών της Bayer Ελλάς, τηλ. 210 6187742, e-mail: medinfo.gr.cy@bayer.com