3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μητρικού Θηλασμού

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 14 – 18 Μαΐου 2018 
Τόπος: Κλινική ΡΕΑ, 7ος όροφος, Αίθουσα “Δημήτριος Χασιάκος”
Διοργανωτής: ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική
Πληροφορίες: arapti@reamaternity.gr