ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”: προκήρυξη 7 θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ

Θέσεις εργασίας