Σεμινάριο Επείγουσας Χειρουργικής

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 11/05/2018
Χρόνος 11 Μαΐου 2018
Τόπος Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα
Διοργανωτής Τεπετές Κωνσταντίνος
Πληροφορίες Global Events ΕΠΕ, www.gloabalevents.gr, info@globalevents.gr


Χρόνος: 11 Μαΐου 2018
Τόπος: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα
Διοργανωτής: Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πληροφορίες: Global Events ΕΠΕ, www.gloabalevents.gr, info@globalevents.gr