29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 31/05/2018
Χρόνος 31 Μαϊου-3 Ιουνίου 2018
Τόπος Corfu Holiday Palace, Κέρκυρα
Διοργανωτής Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
Πληροφορίες Global Events ΕΠΕ, www.gloabalevents.gr, info@globalevents.gr


Χρόνος: 31 Μαϊου – 3 Ιουνίου 2018
Τόπος: Corfu Holiday Palace, Κέρκυρα
Διοργανωτής: Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
Πληροφορίες: Global Events ΕΠΕ, www.gloabalevents.gr, info@globalevents.gr