Ετήσιο Επιστημονικό Συμπόσιο: Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας 2018

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 01/06/2018
Χρόνος 1-3 Ιουνίου 2018
Τόπος Ξενοδοχείο Xenia Volos, Βόλος
Διοργανωτής Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία
Πληροφορίες Global Events ΕΠΕ, www.gloabalevents.gr, info@globalevents.gr


Χρόνος: 1 – 3 Ιουνίου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο Xenia Volos, Βόλος
Διοργανωτής: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία
Πληροφορίες: Global Events ΕΠΕ, www.gloabalevents.gr, info@globalevents.gr